Home Page

Vítejte ve společnosti UGA

Výstavba a rekonstrukce | NTL | STL | VTL plynovodů
Explore

naše filosofie

Hlavní prioritou společnosti je uspokojování potřeb zákazníků v požadovaných termínech a v požadované kvalitě výrobků a služeb při optimálních nákladech společnosti. Klademe důraz na postupy, které jsou šetrné z hlediska dopadu činnosti firmy a námi dodávaných produktů na životní prostředí, při současném minimalizování pracovních rizik. Plnění těchto zásad spolu s udržením stávajícího rozsahu trhu a jeho rozšiřování zajistí ekonomický růst a prosperitu společnosti a tím i spokojenost našich zákazníků a zaměstnanců společnosti.

O společnosti

 

UGa-MAN

?????

?????

koncovka_uga

 

Mít důvěru

Mít

důvěru

UGA 2015
UGA 2015

Vyberte

Služby

Kvalita námi prováděných činností a poskytovaných služeb má v naší společnosti hlavní a nejvyšší prioritu. Kvalita našich služeb je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím spokojenost zákazníků a vytváření dobrého jména společnosti. Z uvedených důvodů kvalitu ve společnosti trvale sledujeme, hodnotíme a dokumentujeme.

Přejít do služeb

S láskou k přírodě

The perfect

Blend

S láskou

k přírodě

Zavazujeme se k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů, energií, při nakládání s vodami a odpady.
Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí analyzovány a zlepšovány.

Politika ISM

certifikaty_uga

Final Stage

Poznejte

UGA