Služby

Služby

PLYN

Naše společnost realizuje výstavbu nových i rekonstrukce již stávajících plynovodů a to jak nízkotlakých, středotlakých i vysokotlakých v materiálech PE a oceli. Mezi naše odběratele patří distribuční společnosti plynových soustav, soukromí investoři i jednotlivá města či obce.

VODOVODY A KANALIZACE

Přestože se naše společnost zabývá převážně realizací prací na plynárenských zařízení, využili jsme zkušeností našich pracovníků i při výstavbě vodárenských akcí mezi něž se hlavně řadí výstavba vodovodních řádů, přípojek a at stanic pro obce Zbrašín, Senkov a Hořany (12.000,00 m). V těchto obcích jsme dále budovali i tlakovou kanalizační síť. Dále jsme budovali v obci Prácheň kompletní vodárenské práce při výstavbě parkoviště „Panská Skála“ (vodovodní přípojka, kanalizační řady, čistírna, lapoly atd.).

Společnost UGA

je moderní, konkurenceschopnou, prosperující společností, disponující vysokým know-how, která sleduje současné trendy a používá nejmodernější technologie, aby poskytovala nadstandardně vysokou úroveň služeb. Díky dlouholetým zkušenostem a vysoké kvalitě poskytovaných služeb má společnost U G A, spol. s r. o. pevné místo na trhu mezi spolehlivými dodavateli inženýrských staveb.

Našim zákazníkům garantujeme služby se zárukou vysoké kvality za předpokladu dodržení všech legislativních a jiných požadavků. Dbáme na kvalitu, ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce.

Jsme technickým partnerem RWE pro realizaci nových zahušťovacích plynových přípojek. Garantujeme vysoký strandard poskytovaných služeb a profesionalitu v oblasti zemních a montážních prací.

V roce 2015 jsme se stali strategickým partnerem RWE a byli jsme nominováni na zhotovitele roku 2015 v kategorii „výstavba inženýrských sítí“.

 

UGA 2015
UGA 2015